گیرم صدای تق تق کفشهای سه سالگیم را روی سی دی بریزم....
                                 گیرم لباسهای رنگارنگ کودکیم را توی هفت پستو قایم کنم.....
                                            دفتر مشقم را توی گنجه ها....
                                                  لبخندهایم را لابلای البوم...

                                                       نگاهت را.....

     تو بگو!

                     لحظه های با تو بودن در کوچه های اقاقی باران بهار را

                         کجای دلم بگذارم......که...

یادم باشد روزگاری مال من بودی!

تو بگو چه کنم با

این طوفان که خاطراتم را میبرد؟.....

راست میگفت فروغ:

باد ما را خواهد برد.... 

 قاصدک نگاه...

/ 3 نظر / 18 بازدید
حمید

لذت بردم . عالی بود به ما سر بزن .

سید کوچک

تو بگو! لحظه های با تو بودن در کوچه های اقاقی باران بهار را کجای دلم بگذارم......که... یادم باشد روزگاری مال من بودی