گره

معشوق زنده ماند، و عاشق تمام شد؛ هر دفعه با جدايی و این بار با گره...

خرداد 93
1 پست
تیر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
نسل_من
1 پست
مسلمانان
1 پست
مظلوم
1 پست
پاییز
1 پست
بیست
1 پست
تهمت
1 پست
دوبیتی
1 پست
شیرین
1 پست
ادکلن
1 پست
مردانه
1 پست
غزل
1 پست
تو
1 پست
روزها
1 پست
کودکی
1 پست